Tag Archives: algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZHC B.V. Onder ZHC wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: ZKOPE HealthCare BV , Leemkuil 23, 6151 DD Munstergeleen. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke-of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht. … Continue reading algemene voorwaarden

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!