Dexcom G4 platinum | Wat is het?

Een relatief nieuwe techniek, die de diabetespatiënt in staat stelt zelf zijn glucosewaarden 24 uur per dag te bewaken. Het biedt veel patiënten gemoedsrust, zekerheid en hernieuwde bewegingsvrijheid. Verder bieden de resultaten een grote mate van inzicht. Dit maakt het in veel gevallen mogelijk om de behandeling van diabetes te optimaliseren. Met trendgrafieken en trendpijlen laat het Dexcom G4 Platinum-systeem u weten wat de hoogte van uw glucosewaarde is, welke richting deze op gaat en hoe snel dit gaat. Het kan u helpen om serieuze hypoglykemische periodes te voorkomen.

Dexcom G4 Platinum | Wat doet het systeem?

De sensor meet iedere 5 minuten, 24 uur per dag de glucosewaarde. De sensor meet niet zoals een bloedglucosemeter in het bloed, maar in onderhuids weefsel. De meting in het onderhuids weefsel loopt relatief in tijd iets achter op de werkelijk meting in het bloed. Hiermee zal u rekening moeten houden als u de trendgrafiek op de ontvanger afleest.

Om de glucoseveranderingen goed weer te kunnen geven moet iedere 12 uur een kalibratie plaatsvinden met de traditionele vingerprik met uw eigen glucosemeter. Verandering van glucosewaarden ziet u in het venster van de ontvanger door middel van een pijl. De pijl in het scherm geeft aan of de glucosewaarde stijgt, daalt of stabiel blijft. Via de ontvanger kunt u aanvullende gebeurtenissen toevoegen die te maken hebben met uw route van de diabetesregulatie. Zo kunt u eenvoudig koolhydraten, insulinedosering als lichaamsbeweging invoeren.

Wat zijn de voordelen ten opzichte van een vingerprik?

Het belangrijkste voordeel van de CGM is dat deze de glucose continu meet en dat u direct kunt anticiperen op veranderende glucosewaarden. U wordt gewaarschuwd bij te hoge of te lage waarden en wanneer de glucose te snel daalt of stijgt: zo krijgt u inzicht in het verloop van de bloedsuiker. U kunt hierdoor pro-actief omgaan met schommelende glucosewaarde, bij een vingerprik is dit re-actief.

Bestel nu online