Productondersteuning

Heeft u niet het juiste antwoord kunnen vinden in onze f.a.q. neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.

  Omschrijving van het probleem

  Wat is de datum van het opgetreden probleem?

  Uw Probleem

  Lotnummer sensor (Zie verpakking van de sensor en/of de doos (LOT))

  Plaatsingsdatum sensor (optioneel: alleen invullen bij probleem 1 t/m 7)

  Plek van plaatsing

  Bestandsbijlagen

  Productgegevens

  Type Product

  Dexcom transmitter SN (serienummer)

  Dexcom gebruikersnaam

  Patiëntgegevens

  Type verslaggever

  Naam Patiënt

  Geboortedatum patiënt

  E-mailadres contactpersoon / patiënt

  Telefoonnummer contactpersoon / patiënt

  Straat en huisnummer patiënt

  Postcode en plaatsnaam patiënt

  Land patiënt

  Behandelend ziekenhuis

  Opmerking

  Toestemming

  Ik geef toestemming aan Dexcom om mijn persoonsgegevens te gebruiken met als doel technische ondersteuning te verlenen.


   Omschrijving van het probleem

   What is the date the issue occurred?

   Your Issue

   Lot Number Sensor (Zie verpakking van de sensor en/of de doos (LOT))

   Insertion date sensor (optioneel: alleen invullen bij probleem 1 t/m 7)

   Insertion Site

   Bestandsbijlagen

   Product Information

   Product Type

   Transmitter ID (serienummer)

   Dexcom Username

   Patient Information

   What is your relationship to the patient?

   First and last Name

   Patient Date of Birth

   Patient Email Address

   Patient Phone Numbe

   Patient street and house number

   Patient Postal Code and city name

   Patient Country

   Treating hospital

   detailed description

   Permission

   I consent to Dexcom processing my personal information listed above for the purpose of providing Technical Support assistance.


    Omschrijving van het probleem

    Quelle est la date à laquelle le problème s'est produit?

    Votre problème

    Numéro de lot sensor (Zie verpakking van de sensor en/of de doos (LOT))

    Date d'insertion sensor (optioneel: alleen invullen bij probleem 1 t/m 7)

    Lieu d'insertion sensor

    Pièces jointes

    Données du produit

    Type de produit

    Identifiant du transmetteur

    Nom d'utilisateur Dexcom

    Données du patient

    Type du rapporteur

    Prénom / Nom de famille du patient

    Date de naissance du patient

    Adresse e-mail du patient

    Numéro de téléphone mobile du patient

    Rue et numéro de maison du patient

    Code postal du patient

    Pays de résidence du patient

    hôpital traitant

    Translation

    autorisation

    J'autorise Dexcom à utiliser mes données personnelles ci-dessus afin de fournir une assistance technique.