Zkope HealthCare

Wie zijn wij?

Zkope HealthCare, opgericht in 2009, is een jong bedrijf met innoverende producten, vooral gericht op de behandeling en begeleiding van mensen met diabetes. In de eerste jaren vooral gericht op de Nederlandse markt. Met onze dochterbedrijf ZHC België richten wij ons sinds 2014 ook op de Belgische markt.

Missie

Zkope HealthCare ziet het als haar missie om verwachtingen van klanten te overtreffen.

Visie

Zkope HealthCare wil onze klanten de beste ondersteuning bieden bij het maken van hun keuzes op het gebied van diagnostiek en diensten voor het vaststellen van mogelijke gezondheidsproblemen. Dit doen we door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk in combinatie met innovatieve kwaliteitsproducten producten.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Diagned is een vereniging van en voor fabrikanten en importeurs van in vitro diagnostica in Nederland. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de ledenbedrijven. Het bestuur bepaalt het beleid, dat is gebaseerd op de door de leden geaccordeerde missie en doelstellingen van Diagned. Per 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen van kracht. Deze gedragscode regelt de onderlinge relatie tussen leveranciers van medisch hulpmiddelen en zorgprofessionals.Deze Code is een initiatief van zes koepels van leveranciers van medische hulpmiddelen; Diagned is daar één van. Als lid van Diagned onderschrijft Zkope HealthCare deze gedragscode.

Maatschappelijk Partnership

Zkope HealthCare is maatschappelijk partner van de Diabetes Vereniging Nederland en ondersteunt met trots het JDRF en de JDRF walk

ONLINE TOP PARTNERS